Dlaczego folia na świetlikach


Dlaczego folia na świetlikach? W artykule demonstrujemy eksperyment, polegający na pomiarze ilości zatrzymanego ciepła przez poliwęglan. Do eksperymentu użyto kilka próbek poliwęglanu kontroli słonecznej i zwykły poliwęglan z założoną folią „Polycarbon Silver”. Z wyników pomiaru wynika, że najskuteczniejszy do ochrony przeciwsłonecznej okazał się poliwęglan jednokomorowy z zamontowaną folią przeciwsłoneczną na poliwęglan.

Poliwęglan jako tani i prosty w montażu materiał bardzo często wykorzystywany jest w budownictwie do budowy świetlików. Płyta poliwęglanowa jest bezpieczna i bardzo lekka, przez co nie obciążą konstrukcji dachu. Poliwęglan w miarę dobrze przepuszcza światło słoneczne, więc takie rozwiązanie byłoby bliskie ideału.

Jak wiemy, promieniowanie słoneczne to nie tylko światło widzialne, ale i promieniowanie cieplne. Płyta poliwęglanowa równie dobrze jak światło wpuszcza do wnętrza pomieszczenia ciepło. Nawet w niezbyt słoneczne dni, ciepło przechodzi przez poliwęglanowy świetlik, intensywnie nagrzewają pomieszczenie. Przebywanie w takim pomieszczeniu staje się utrudnione, koncentracja i wydajność pracy przebywających wewnątrz osób drastycznie spada.

Aby poprawić komfort przebywających wewnątrz osób i obniżyć temperaturę możemy:

 1. Zamontować klimatyzację – zmniejszymy w ten sposób temperatura, ale w bardzo nagrzanym pomieszczeniu należy ustawić klimatyzację na maksymalna wydajność. Powoduje to znaczne użycie energii i zwiększa koszty eksploatacji pomieszczenia.
 2.  Zastosować poliwęglan kontroli słonecznej, który ma za zadanie częściowe zatrzymywanie ciepła.
 3.  Zamontować jedną z folii przeciwsłonecznych na poliwęglan, np. „Polycarbon Silver” lub „Polycarbon White”. W ten sposób w pełni zapobiegamy nagrzewaniu się pomieszczeń i poprawia komfort osób przebywających w pomieszczeniu. Folie na poliwęglan przepuszczają znaczną część światła.

Można tez zastosować rozwiązania łączone, np. firmy posiadające już klimatyzację montują folię na świetlikach i w ten sposób znacznie obniżają koszty używania klimatyzacji. Można powiedzieć, że założenie folii przeciwsłonecznej na poliwęglan szybko zwróci się inwestorowi poprzez redukcję wydatków na energie elektryczną.

Aby pokazać zalety folii przeciwsłonecznej na poliwęglan wykonaliśmy eksperyment, polegający na pomiarze ilości zatrzymanego ciepła przez kilka próbek poliwęglanu kontroli słonecznej i przez zwykły poliwęglan z założoną folią „Polycarbon Silver”. Na tej podstawie wyliczyliśmy współczynnik „całkowitej redukcji promieni słonecznych” aby w ten sposób móc porównać właściwości zatrzymywania ciepła poszczególnych próbek.

Układ pomiarowy składa się z lampy o promieniowaniu maksymalnie zbliżonym do promieniowania słonecznego i miernika pokazującego natężenie promieniowania cieplnego. Między lampą a miernikiem umieszczamy kolejne próbki i w ten sposób dowiemy się, ile dana próbka zatrzyma ciepła.

 

Wyjściowy pomiar bez poliwęglanu
Pomiary zaczynamy od zmierzenia jaki strumień ciepła emituje sama lampa. Między lampą a miernikiem nie ma próbki poliwęglanu.Miernik pokazuje wartość 29,90 W/m2 co stanowi 100 % strumienia cieplnego które emituje lampa.

Każda próbka umieszczona w polu pomiarowym spowoduje zmniejszenie tej wartości. Na tej podstawie będziemy mogli wyliczyć ile ciepła zatrzymają poszczególne próbki poliwęglanu.

Próbka 1A to poliwęglan jednokomorowy – transparentny

Próbka 1A to poliwęglan jednokomorowy – transparentny

Miernik pokazuje wartość 27,7 W/m2

• Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej – 10 mm
• Zmierzony strumień cieplny za próbką – 20,7 W/m2
• Zmierzona przepuszczalność światła – 75,0 %
• Wyliczona całkowita redukcja promieni słonecznych – 7,35 %

Wyliczenia:
29,9 W/m2 – 100%
27,7 W/m2 – X %       ->    X = 92,65 %

100 % – 92,65 % = 7,35 %

Próbka 1B to poliwęglan trójkomorowy – transparentny

Próbka 1B to poliwęglan trójkomorowy – transparentny

Miernik pokazuje wartość 20,7 W/m2

• Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej – 10 mm
• Zmierzony strumień cieplny za próbką – 20,7 W/m2
• Zmierzona przepuszczalność światła – 68,0 %
• Wyliczona całkowita redukcja promieni słonecznych – 30,77 %

Wyliczenia:
29,9 W/m2 – 100%
20,7 W/m2 – X % -> X = 69,23 %

100 % – 69,23 % = 30,77 %

Próbka 1C to poliwęglan czterokomorowy – transparentny

Próbka 1C to poliwęglan czterokomorowy – transparentny

Miernik pokazuje wartość 23,8 W/m2

• Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej – 10 mm
• Zmierzony strumień cieplny za próbką – 23,8 W/m2
• Zmierzona przepuszczalność światła – 65,0 %
• Wyliczona całkowita redukcja promieni słonecznych – 20,4 %

Wyliczenia:
29,9 W/m2 – 100%
23,8 W/m2 – X % -> X = 79,6 %

100 % – 69,23 % = 20,4 %

Próbka 2A to poliwęglan jednokomorowy – opal

Próbka 2A to poliwęglan jednokomorowy – opal

Miernik pokazuje wartość 21,6 W/m2

• Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej – 10 mm
• Zmierzony strumień cieplny za próbką – 21,6 W/m2
• Zmierzona przepuszczalność światła – 60,0 %
• Wyliczona całkowita redukcja promieni słonecznych – 27,76 %

Wyliczenia:
29,9 W/m2 – 100%
21,6 W/m2 – X % -> X = 72,24 %

100 % – 72,24 % = 27,76 %

Próbka 2B to poliwęglan trójkomorowy -opal

Próbka 2B to poliwęglan trójkomorowy -opal

Miernik pokazuje wartość 13,7 W/m2

• Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej – 10 mm
• Zmierzony strumień cieplny za próbką – 13,7 W/m2
• Zmierzona przepuszczalność światła – 75,0 %
• Wyliczona całkowita redukcja promieni słonecznych – 54,18 %

Wyliczenia:
29,9 W/m2 – 100%
13,7 W/m2 – X % -> X = 45,82 %

100 % – 45,82 % = 54,18 %

Próbka 2C to poliwęglan trójkomorowy falowany – opal

Próbka 2C to poliwęglan trójkomorowy falowany – opal

Miernik pokazuje wartość 13,0 W/m2

• Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej – 10 mm
• Zmierzony strumień cieplny za próbką – 13,0 W/m2
• Zmierzona przepuszczalność światła – 75,0 %
• Wyliczona całkowita redukcja promieni słonecznych – 56,52 %

Wyliczenia:
29,9 W/m2 – 100%
13,0 W/m2 – X % -> X = 43,48 %

100 % – 43,48 % = 56,52 %

Próbka 3A to poliwęglan jednokomorowy – dymiony

Próbka 3A to poliwęglan jednokomorowy – dymiony

Miernik pokazuje wartość 11,6 W/m2

• Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej – 10 mm
• Zmierzony strumień cieplny za próbką – 11,6 W/m2
• Zmierzona przepuszczalność światła – 30,0 %
• Wyliczona całkowita redukcja promieni słonecznych – 61,2 %

Wyliczenia:
29,9 W/m2 – 100%
11,6 W/m2 – X % -> X = 38,80 %

100 % – 38,80 % = 61,2 %

Próbka 3B to poliwęglan czterokomorowy – dymiony

Próbka 3B to poliwęglan czterokomorowy – dymiony

Miernik pokazuje wartość 12,4 W/m2

• Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej – 10 mm
• Zmierzony strumień cieplny za próbką – 12,4 W/m2
• Zmierzona przepuszczalność światła – 35,0 %
• Wyliczona całkowita redukcja promieni słonecznych – 58,53 %

Wyliczenia:
29,9 W/m2 – 100%
12,4 W/m2 – X % -> X = 41,47 %

100 % – 41,47 % = 58,53 %

Próbka 4 to poliwęglan trójkomorowy – czerwony

Próbka 4 to poliwęglan trójkomorowy – czerwony

Miernik pokazuje wartość 21,7 W/m2

• Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej – 10 mm
• Zmierzony strumień cieplny za próbką – 21,7 W/m2
• Zmierzona przepuszczalność światła – 40,0 %
• Wyliczona całkowita redukcja promieni słonecznych – 27,42 %

Wyliczenia:
29,9 W/m2 – 100%
21,7 W/m2 – X % -> X = 72,58 %

100 % – 72,58 % = 27,42 %

Próbka 5 to poliwęglan trójkomorowy – niebieski

Próbka 5 to poliwęglan trójkomorowy – niebieski

Miernik pokazuje wartość 12,4 W/m2

• Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej – 10 mm
• Zmierzony strumień cieplny za próbką – 12,4 W/m2
• Zmierzona przepuszczalność światła – 35,0 %
• Wyliczona całkowita redukcja promieni słonecznych – 58,53 %

Wyliczenia:
29,9 W/m2 – 100%
12,4 W/m2 – X % -> X = 41,47 %

100 % – 92,65 % = 58,53 %

Próbka 6 to poliwęglan jednokomorowy – Solar Control

Próbka 6 to poliwęglan jednokomorowy – Solar Control

Miernik pokazuje wartość 17,2 W/m2

• Grubość poliwęglanu kontroli słonecznej – 10 mm
• Zmierzony strumień cieplny za próbką – 17,2 W/m2
• Zmierzona przepuszczalność światła – 35,0 %
• Wyliczona całkowita redukcja promieni słonecznych – 42,47 %

Wyliczenia:
29,9 W/m2 – 100%
17,2 W/m2 – X % -> X = 57,53 %

100 % – 92,65 % = 42,47 %

Próbka 7 to poliwęglan jednokomorowy – transparentny wyklejony folią przeciwsłoneczną na poliwęglan Polycarbon Silver

Próbka 7 to poliwęglan jednokomorowy – transparentny wyklejony folią przeciwsłoneczną na poliwęglan Polycarbon Silver

Miernik pokazuje wartość 4,1 W/m2

• Poliwęglan jednokomorowy – transparentny 10 mm + folia 10 µm
• Zmierzony strumień cieplny za próbką – 4,1 W/m2
• Zmierzona przepuszczalność światła – 16,0 %
• Wyliczona całkowita redukcja promieni słonecznych – 86,29 %

Wyliczenia:

29,9 W/m2 – 100%
4,1 W/m2 – X % -> X = 13,71 %

100 % – 13,71 % = 86,29 %

Nasz eksperyment nie uwzględnia zjawiska wtórnej emisji ciepła. Zjawisko to ma bardzo duży wpływ na przegrzewanie się pomieszczeń. Poliwęglan kontroli słonecznej nagrzewając się absorbuje ciepło docierające do jego powierzchni. Następnie ciepło to uwalniane jest we wszystkich kierunkach, czyli również do wewnątrz pomieszczenia. Taka wtórna emisja ciepła powoduje dodatkowy wzrost temperatury wewnątrz budynku.

Podsumowanie wyników

Wnioski

Jak wynika z wykonanych pomiarów najskuteczniejszą formą ochrony przeciwsłonecznej wykazała się próbka nr.7 czyli poliwęglan jednokomorowy wyklejony folią przeciwsłoneczną na poliwęglan „Polycarbon Silver”.

Dlaczego folia okazała się skuteczniejsza niż poliwęglan kontroli słonecznej?

Lepsza skuteczność wynika ze specjalnej budowy oraz określonych właściwości folii. Folia przeciwsłonecznej na poliwęglan „Polycarbon Sliver ” jest folią lustrzaną, która zapobiega przegrzewaniu się pomieszczeń na zasadzie odbicia fal elektromagnetycznych promieniowania słonecznego. Folia przeciwsłoneczna jest częściowo przepuszczalna dla światła widzialnego, dzięki czemu w chronionym pomieszczeniu zostaje zachowana właściwa ilość światła.

Dzięki odbiciu fal elektromagnetycznych z zakresu podczerwieni (ciepła), odpowiadających za nagrzewanie się pomieszczeń, folia na poliwęglan „Polycarbon Silver” w sposób naturalny, maksymalnie ogranicza zjawiska wtórnej emisji ciepła.


Słowa kluczowe: Pomiar ilości zatrzymanego ciepła przez poliwęglan, Poliwęglan kontroli słonecznej, Folia na poliwęglan „Polycarbon Silver”, Skuteczna ochrona przeciwsłoneczna, Ochrona przed ciepłem, Świetliki z poliwęglanu, Przegrzewanie się pomieszczeń,

Podziel się na:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay